Pracovný čas
09:00-18:00
Nachádzame sa:
Tajovského 719, 976 32 Badín, Slovensko